మన భాషా సంస్కరణలు

 

Burgerskap వాన్ Antigua en బార్బుడా

ష్టెటేసియా ఇ యాంటిగ్వా దే బార్బుడా

የአንቲጋ እና የባርባዳ ዜግነት

జాన్సీ ఆంటీజువా వబ్రబోదా

లింకు ఆన్లైన్

ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా vətəndaşlığı

ఆంటిగ్వా ఎటా బార్బుడా హిరిటార్టాసునా

గ్రామడ్జయన్స్త్వా ఆంటీగువా మరియు బార్బుడి

హైదరాబాద్

ఆంటిగువా మరియు బర్బుడా న గ్రెడ్డాన్స్త్వో

సియుటాడానియా డి ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

పాగ్కలుంగ్సోరానన్ సా యాంటిగ్వా యుగ్ బార్బుడా

Unzika wa Antigua ndi Barbuda

安提瓜和巴布达公民身份

సిటాటినాంజా డి ఆంటిగ్వా è బార్బుడా

Državljanstvo Antigve i Barbude

Občanství Antiguy మరియు Barbudy

Borgerskab మరియు ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

స్టాట్స్బర్గర్స్చాప్ వాన్ ఆంటిగ్వా ఎన్ బార్బుడా

ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా పౌరసత్వం

సివిటానెకో డి యాంటిగ్వో-బార్బుడో

ఆంటిగ్వా జా బార్బుడా కొడకోండ్సస్

బార్బుడా వద్ద ఆంటిగ్వాలో పగ్కమమామయన్

యాంటిగ్వాన్ మరియు బార్బుడాన్ కాన్సలైసుస్

Citoyenneté d'Antigua-et-Barbuda

బోర్గర్‌స్కిప్ అభిమాని ఆంటిగ్వా ఎన్ బార్బుడా

సిడాడానియా డి ఆంటిగ్వా ఇ బార్బుడా

డాన్‌డాండింగ్

స్టాట్స్‌బర్గర్స్‌చాఫ్ట్ వాన్ ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడా

Ιθαγένεια Αντίγκουα కోమా మౌమా

సిట్వాయెంటే నాన్ ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

పౌరసత్వం అసలిన్ ఆంటిగ్వా డా బార్బుడా

అతను కమైన ఓ యాంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

అజర్గోత్ యాంటిగ్వా ఉబర్బుడా

ఎంటీగుయా మరియు బారబుడా కి నగరికత

Ua Neeg Xam Xaj ntawm Antigua thiab Barbuda 

ఆంటిగ్వా బార్బుడా állampolgársága

రికిస్ఫాంగ్ యాంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

అమలా యాంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

కేవార్గనేగారన్ ఆంటిగ్వా డాన్ బార్బుడా

Saoránacht Antigua agus Barbúda

సిట్టడినాంజా డి ఆంటిగ్వా ఇ బార్బుడా

アンティグアバーブーダの市民権

కేవార్గనేగారన్ ఆంటిగ్వా లాన్ బార్బుడా

ఆంటిగువా మరియు బార్బుడాడ పౌరత్వ

ఆంటిగువా మెన్ బార్బుడా అజమత్టిహౌ

앤티가 바부 다 시민권

హెవ్వెలాటియన్ ఆంటిగ్వా û బార్బుడా

ఆంటిగువా జానా బర్బుడా షరండైగి

ພົນລະເມືອງຂອງ ఆంటిగ్వా బార్బుడా

పురాతన మరియు బార్బుడా, పౌర విరాళాలు

యాంటిగ్వాస్ అన్ బార్బుడాస్ పిల్సోనిబా

యాంటిగ్వోస్ మరియు బార్బుడోస్ పైలిటీబే

స్టాట్స్‌బియర్స్‌చాఫ్ట్ వున్ ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

అంటిగ్వా మరియు బర్బుడా న డర్జావిన్స్త్వో

ఒలోమ్-పిరెనెనా అయో ఆంటిగ్వా సై బార్బుడా

కేవార్గనేగారన్ ఆంటిగ్వా డాన్ బార్బుడా

యాంటీగ్వ మరియు బార్బుడ యొక్క పౌరత్వం

Ċittadinanza ta 'యాంటిగ్వా యు బార్బుడా

తుహింగా ఓ మువా

అంటిగా ఆణి బార్బుడాచే నాగరికత్వం

Антигуа ба Барбуда улсын иргэншил

ఆంటిగ్వా နှင့် బార్బుడా နိုင်ငံသားဖြစ်မှု

ఎన్టీఆర్ బార్బుడాకో నగరికత

Statsborgerscap మరియు ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

టబుయిట్ అంటికువా మరియు బార్బుదా

Obywatelstwo Antigui i Barbudy

సిడాడానియా డి ఆంటిగ్వా ఇ బార్బుడా 

ఆంటీగుయా అంటే బార్బూడా ది నగర్కతా

Cetăśenia దిన్ ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

సిటిసేని ఓ అనేటికుా మ బార్బుడా

సౌరనాచ్డ్ ఆంటిగ్వా అగస్ బార్బుడా

డార్జావిన్స్త్వో అంటీగ్వే మరియు బార్బుడే

బహి బా ఆంటిగ్వా లే బార్బుడా

ఆంటిగ్వా యూయే బార్బుడా పౌరసత్వం

యాంజియా III బ్రబుదా ప్యూ జీ శాక్రిత్

యాంటిగువా మరియు బార్బుడా హి పౌరసత్వం

Občianstvo Antiguy మరియు Barbudy

బార్బుడేలో Državljanstvo Antigve

జిన్సియాద్దా ఆంటిగ్వా ఐయో బార్బుడా

Ciudadanía de Antigua y Barbuda

కవార్గనగరన్ ఆంటిగ్వా సారెంగ్ బార్బుడా

రైయా వా ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

Medborgarskap మరియు ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

హర్వాండి ఆంటిగువా వా బార్బుడా

అంటికువా మరియు బార్పుడావిన్ పౌరసత్వం

ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడ పౌరసత్వం

สัญชาติของแอนติกาและบาร์บูดา

ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా Vatandaşlığı

గ్రోమాడియాన్స్ట్వో ఆంటిగువా తా బర్బుడా

ఆంపిగువా మరియు బార్బుగా చీరిత్

ఆంటిగ్వా వా బార్బుడా ఫుకారొలిగి

క్వియాన్ కోంగ్ డాన్ కా యాంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

దినాసిడియాత్ ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా

బిర్జర్‌షాప్ట్ పోన్ ఆంటిగ్వా

ఇలు అబినిబి టి యాంటిగ్వా అతి బార్బుడా

ఇజాఖమీజి జాసే-ఆంటిగ్వా నాస్ బార్బుడా

ఇంగ్లీష్
ఇంగ్లీష్